وب سرویس ایمیل


وب سرویس ارسال ایمیل قابل برنامه‌نویسی، یکی از سرویس‌های ویژه‌ی قاصدک برای کاربران خود است که به سادگی و با تعرفه‌ی مناسب برای کاربران خود از طریق وب‌سرویس ارسال ایمیل، ایمیل‌هایتان را ارسال کنید و وضعیت ایمیل‌هایتان را همواره بررسی کنید.

این سرویس بزودی در اختیار کاربران وب سرویس قاصدک قرار خواهد گرفت.