تعرفه های وب سرویس پیام کوتاه قاصدکسرویس رایگان

یک ساله

رایگان

 • اعتبار اولیه رایگان 10,000 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 9000 با قیمت 840 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50001 با قیمت 840 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 021 با قیمت 850 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50002 با قیمت 860 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50004 با قیمت 860 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 2000 با قیمت 860 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 1000 با قیمت 860 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 3000 با قیمت 860 ریال
 • قابلیت استفاده از خط اشتراکی رایگان بر روی تمام اپراتور ها
 • ارائه خط اختصاصی رایگان با پیش شماره 3000
 • امکان ارسال به شماره های Black List
 • فقط به موبایل ثبت نام شده امکان استفاده از سرویس اعتبارسنجی (OTP)
 • امکان ارسال پیامک های دریافتی به URL به تعداد یک مرتبه
 • ارسال وضعیت پیامک ها به URL
 • 3 روز گزارش فراخوانی های وب سرویسی API Log Request
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ماژول مدیریت کارمندان و سطح دسترسی
 • ماژول سر رسید
 • ماژول استعلام
 • ماژول پاسخ گویی هوشمند
 • ایمیل کاتالوگ
 • ماژول مسابقه و نظر سنجی
 • ارسال از روی نقشه
 • ارسال گروهی و صنفی
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت

سرویس طلایی

یک ساله

400,000 تومان

 • اعتبار اولیه رایگان 10,000 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 9000 با قیمت 730 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50001 با قیمت 730 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 021 با قیمت 740 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50002 با قیمت 750 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50004 با قیمت 750 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 2000 با قیمت 750 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 1000 با قیمت 750 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 3000 با قیمت 750 ریال
 • استفاده از خط اشتراکی رایگان بر روی تمام اپراتور ها
 • ارائه یک خط 14 رقمی اختصاصی به صورت رایگان با پیش شماره 3000
 • امکان ارسال به شماره های Black List
 • امکان استفاده از سرویس اعتبارسنجی (OTP)
 • ارسال پیامک های دریافتی به URL
 • ارسال وضعیت پیامک ها به URL
 • 2 ماه گزارش فراخوانی های وب سرویسی API Log Request
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ماژول مدیریت کارمندان و سطح دسترسی
 • ماژول سر رسید
 • ماژول استعلام
 • ماژول پاسخ گویی هوشمند
 • ایمیل کاتالوگ
 • ماژول مسابقه و نظر سنجی
 • ارسال از روی نقشه
 • ارسال گروهی و صنفی
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت

سرویس نقره ایی

یک ساله

200,000 تومان

 • اعتبار اولیه رایگان 10,000 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 9000 با قیمت 760 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50001 با قیمت 760 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 021 با قیمت 770 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50002 با قیمت 780 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50004 با قیمت 780 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 2000 با قیمت 780 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 1000 با قیمت 780 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 3000 با قیمت 780 ریال
 • استفاده از خط اشتراکی رایگان بر روی تمام اپراتور ها
 • ارائه یک خط 14 رقمی اختصاصی به صورت رایگان با پیش شماره 3000
 • امکان ارسال به شماره های Black List
 • امکان استفاده از سرویس اعتبارسنجی (OTP)
 • ارسال پیامک های دریافتی به URL
 • ارسال وضعیت پیامک ها به URL
 • 1 ماه گزارش فراخوانی های وب سرویسی API Log Request
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ماژول مدیریت کارمندان و سطح دسترسی
 • ماژول سر رسید
 • ماژول استعلام
 • ماژول پاسخ گویی هوشمند
 • ایمیل کاتالوگ
 • ماژول مسابقه و نظر سنجی
 • ارسال از روی نقشه
 • ارسال گروهی و صنفی
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت
*به کلیه قیمت های فوق مبلغ 30 ریال بابت تبصره بودجه اضافه می گردد.

تعرفه خطوط

پیش شماره 3000 مگفا
نوع شماره هزینه
شماره 14 رقمی انتخابی 250,000 ریال
شماره 14 رقمی غیر انتخابی 110,000 ریال
شماره 12 رقمی 1,000,000 ریال
شماره 10 رقمی 1,200,000 ریال
شماره 9 رقمی پس از استعلام از مخابرات
شماره 9 رقمی ایوان 3,000,000 ریال
شماره 8 رقمی (باتوجه به شماره انتخابی) پس از استعلام از مخابرات
شماره های کمتر از 8 رقم پس از استعلام از مخابرات
پیش شماره 2000 آتیه
نوع شماره هزینه قیمت رند
شماره 12 رقمی 1,500,000 ریال پس از استعلام
شماره 11 رقمی 2,000,000 ریال پس از استعلام
شماره 10 رقمی 3,500,000 ریال پس از استعلام
شماره 9 رقمی 5,000,000 ریال پس از استعلام
شماره 8 رقمی 12,000,000 ریال پس از استعلام
شماره7 رقمی 18,000,000 ریال پس از استعلام
شماره 6 رقمی 168,000,000 ریال پس از استعلام
پیش شماره 1000 رهیاب
نوع شماره هزینه (غیر رند) هزینه (رند)
شماره 14 رقمی 350,000 ریال 700,000 ریال
شماره 13 رقمی 500,000 ریال 1,000,000 ریال
شماره 12 رقمی 1,250,000 ریال 2,500,000 ریال
شماره 11 رقمی 1,750,000 ریال 3,500,000 ریال
شماره 10 رقمی 2,500,000 ریال 8,00,000 ریال
شماره 9 رقمی 6,000,000 ریال 12,00,000 ریال
شماره 8 رقمی 20,000,000 ریال 50,000,000 ریال
شماره 7 رقمی پس از استعلام از مخابرات پس از استعلام از مخابرات
شماره 6 رقمی پس از استعلام از مخابرات پس از استعلام از مخابرات
پیش شماره 5000 ارمغان
نوع شماره هزینه
شماره 14 رقمی 100,000 ریال
شماره 12 رقمی 200,000 ریال
سایر شماره ها پس از استعلام از مخابرات
پیش شماره 021 مخابرات تهران
نوع شماره قیمت (ریال)
شماره های 8 رقمی استان تهران و البرز 100,000
شماره های 6 رقمی تهران 1,500,000
شماره های 6 رقمی البرز 1,800,000
شماره های 5 رقمی رایگان
شماره های 4 رقمی رایگان
شماره های 3 رقمی 4.500.000
پیش شماره 900 ارمغان
نوع شماره هزینه
شماره 8 رقمی معمولی 9000XXXX مثال (90001031) 15,000,000 ریال
شماره 8 رقمی برنزی 9000XXXX مثال (90000252) 60,000,000 ریال
شماره 8 رقمی نقره ایی 9000XXXX مثال (90000322) 240,000,000 ریال
شماره 8 رقمی طلایی 9000XXXX مثال (90000808) 600,000,000 ریال
شماره 8 رقمی پلاتینیوم 9000XXXX مثال (90005050) 2,550,000,000 ریال
امکان فعال سازی خط به صورت خدماتی در کوتاه ترین زمان ممکن

تعرفه های بین المللی

امکان ارسال پیام کوتاه به تمامی نقاط دنیا در وب سرویس پیام کوتاه قاصدک وجود دارد. شما به راحتی می توانید با استفاده از وب سرویس اعتبارسنجی (OTP) به کشورهای مختلف در سطح جهان پیام کوتاه ارسال نمایید. تعرفه کشور ها با توجه به اپراتور های مختلف را در لیست زیر قابل مشاهده است.

loading