تعرفه های وب سرویس پیام کوتاه قاصدکسرویس رایگان

یک ساله

رایگان

 • اعتبار اولیه رایگان 10,000 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50001 با قیمت 450 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50002 با قیمت 450 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 3000 با قیمت 460 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 1000 با قیمت 460 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 021 با قیمت 455 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50004 با قیمت 460 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 2000 با قیمت 460 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 9000 با قیمت 450 ریال
 • قابلیت استفاده از خط اشتراکی رایگان بر روی تمام اپراتور ها
 • ارائه خط اختصاصی رایگان با پیش شماره 3000
 • امکان ارسال به شماره های Black List
 • فقط به موبایل ثبت نام شده امکان استفاده از سرویس اعتبارسنجی (OTP)
 • امکان ارسال پیامک های دریافتی به URL به تعداد یک مرتبه
 • ارسال وضعیت پیامک ها به URL
 • 3 روز گزارش فراخوانی های وب سرویسی API Log Request
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ماژول مدیریت کارمندان و سطح دسترسی
 • ماژول سر رسید
 • ماژول استعلام
 • ماژول پاسخ گویی هوشمند
 • ایمیل کاتالوگ
 • ماژول مسابقه و نظر سنجی
 • ارسال از روی نقشه
 • ارسال گروهی و صنفی
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت

سرویس طلایی

یک ساله

300,000 تومان

 • اعتبار اولیه رایگان 10,000 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50001 با قیمت 395 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50002 با قیمت 395 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 3000 با قیمت 405 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 1000 با قیمت 405 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 021 با قیمت 400 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50004 با قیمت 405 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 2000 با قیمت 405 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 9000 با قیمت 395 ریال
 • استفاده از خط اشتراکی رایگان بر روی تمام اپراتور ها
 • ارائه یک خط 14 رقمی اختصاصی به صورت رایگان با پیش شماره 3000
 • امکان ارسال به شماره های Black List
 • امکان استفاده از سرویس اعتبارسنجی (OTP)
 • ارسال پیامک های دریافتی به URL
 • ارسال وضعیت پیامک ها به URL
 • 2 ماه گزارش فراخوانی های وب سرویسی API Log Request
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ماژول مدیریت کارمندان و سطح دسترسی
 • ماژول سر رسید
 • ماژول استعلام
 • ماژول پاسخ گویی هوشمند
 • ایمیل کاتالوگ
 • ماژول مسابقه و نظر سنجی
 • ارسال از روی نقشه
 • ارسال گروهی و صنفی
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت

سرویس نقره ایی

یک ساله

150,000 تومان

 • اعتبار اولیه رایگان 10,000 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50001 با قیمت 410 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50002 با قیمت 410 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 3000 با قیمت 420 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 1000 با قیمت 420 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 021 با قیمت 415 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 50004 با قیمت 420 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 2000 با قیمت 420 ریال
 • ارسال پیامک با پیش شماره 9000 با قیمت 410 ریال
 • استفاده از خط اشتراکی رایگان بر روی تمام اپراتور ها
 • ارائه یک خط 14 رقمی اختصاصی به صورت رایگان با پیش شماره 3000
 • امکان ارسال به شماره های Black List
 • امکان استفاده از سرویس اعتبارسنجی (OTP)
 • ارسال پیامک های دریافتی به URL
 • ارسال وضعیت پیامک ها به URL
 • 1 ماه گزارش فراخوانی های وب سرویسی API Log Request
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • ماژول مدیریت کارمندان و سطح دسترسی
 • ماژول سر رسید
 • ماژول استعلام
 • ماژول پاسخ گویی هوشمند
 • ایمیل کاتالوگ
 • ماژول مسابقه و نظر سنجی
 • ارسال از روی نقشه
 • ارسال گروهی و صنفی
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت

تعرفه خطوط

پیش شماره 3000 مگفا
نوع شمارههزینه
شماره 14 رقمی انتخابی250,000 ریال
شماره 14 رقمی غیر انتخابی110,000 ریال
شماره 12 رقمی1,000,000 ریال
شماره 10 رقمی1,200,000 ریال
شماره 9 رقمیپس از استعلام از مخابرات
شماره 9 رقمی ایوان3,000,000 ریال
شماره 8 رقمی (باتوجه به شماره انتخابی)پس از استعلام از مخابرات
شماره های کمتر از 8 رقمپس از استعلام از مخابرات
پیش شماره 2000 آتیه
نوع شمارههزینهقیمت رند
شماره 12 رقمی1,500,000 ریالپس از استعلام
شماره 11 رقمی2,000,000 ریالپس از استعلام
شماره 10 رقمی3,500,000 ریالپس از استعلام
شماره 9 رقمی5,000,000 ریالپس از استعلام
شماره 8 رقمی12,000,000 ریالپس از استعلام
شماره7 رقمی18,000,000 ریالپس از استعلام
شماره 6 رقمی168,000,000 ریالپس از استعلام
پیش شماره 1000 رهیاب
نوع شمارههزینه (غیر رند)هزینه (رند)
شماره 14 رقمی350,000 ریال700,000 ریال
شماره 13 رقمی500,000 ریال1,000,000 ریال
شماره 12 رقمی1,250,000 ریال2,500,000 ریال
شماره 11 رقمی1,750,000 ریال3,500,000 ریال
شماره 10 رقمی2,500,000 ریال8,00,000 ریال
شماره 9 رقمی6,000,000 ریال12,00,000 ریال
شماره 8 رقمی20,000,000 ریال50,000,000 ریال
شماره 7 رقمیپس از استعلام از مخابراتپس از استعلام از مخابرات
شماره 6 رقمیپس از استعلام از مخابراتپس از استعلام از مخابرات
پیش شماره 5000 ارمغان
نوع شمارههزینه
شماره 14 رقمی100,000 ریال
شماره 12 رقمی200,000 ریال
سایر شماره هاپس از استعلام از مخابرات
پیش شماره 021 مخابرات تهران
نوع شمارهقیمت (ریال)
شماره های 8 رقمی استان تهران و البرز100,000
شماره های 6 رقمی تهران1,500,000
شماره های 6 رقمی البرز1,800,000
شماره های 5 رقمیرایگان
شماره های 4 رقمیرایگان
شماره های 3 رقمی4.500.000
پیش شماره 900 ارمغان
نوع شمارههزینه
شماره 8 رقمی معمولی 9000XXXX مثال (90001031)15,000,000 ریال
شماره 8 رقمی برنزی 9000XXXX مثال (90000252)60,000,000 ریال
شماره 8 رقمی نقره ایی 9000XXXX مثال (90000322)240,000,000 ریال
شماره 8 رقمی طلایی 9000XXXX مثال (90000808)600,000,000 ریال
شماره 8 رقمی پلاتینیوم 9000XXXX مثال (90005050)2,550,000,000 ریال
امکان فعال سازی خط به صورت خدماتی در کوتاه ترین زمان ممکن

تعرفه های بین المللی

امکان ارسال پیام کوتاه به تمامی نقاط دنیا در وب سرویس پیام کوتاه قاصدک وجود دارد. شما به راحتی می توانید با استفاده از وب سرویس اعتبارسنجی (OTP) به کشورهای مختلف در سطح جهان پیام کوتاه ارسال نمایید. تعرفه کشور ها با توجه به اپراتور های مختلف را در لیست زیر قابل مشاهده است.